23, మే 2009, శనివారం

మనకు ఇంత ధైర్యం ఉందా???

మనల్ని, మన భావితరాల వారి అందమైన భవిష్యత్తును అతి క్రూరంగా దోచుకొని, పీక్కుతినే వాళ్ళను మనం ఎందుకు ఇలా ఎదుర్కోవడం లేదు?!!! జంతువులు ఆలోచించినంత కూడా ఆలోచించలేనంత బిజీ జీవితాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నామా? పక్కవాళ్ళ గురించి కొంచెమైనా ఆలోచించలేనంత స్వార్థపూరితమైపోతున్నామా?????

1, మే 2009, శుక్రవారం

టేకిట్ ఈజీ :))

జీవితంలో అనుకోకుండా ఎన్నో పరిస్థితులు ఎదురవుతుంటాయి.
గాభరా పడకుండా చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొంటూ వెళితే జీవితం ప్రశాంతంగా ఆనందమయంగా ఉంటుంది కదా.
అది చిన్న పిల్లలను చూసే నేర్చుకోవాలి.
:))

యూ ట్యూబ్ లో చూడండి


31, మార్చి 2009, మంగళవారం

శీర్షిక మీరే చెప్పండి

ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చిన ప్రకటన. ఈ మధ్యలో యూట్యూబ్ లో ఎవరో అప్‌లోడ్ చేసుంటే సేవ్ చేసుకొన్నాను.
నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను. దీనికి సరిపోయే శీర్షిక మీరే చెప్పండి. శీర్షిక చెప్పడం మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా ఉండాలని నా ఆశ. నేను కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాను

వీడియో ఇక్కడ చూడండి.