31, మార్చి 2009, మంగళవారం

శీర్షిక మీరే చెప్పండి

ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చిన ప్రకటన. ఈ మధ్యలో యూట్యూబ్ లో ఎవరో అప్‌లోడ్ చేసుంటే సేవ్ చేసుకొన్నాను.
నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను. దీనికి సరిపోయే శీర్షిక మీరే చెప్పండి. శీర్షిక చెప్పడం మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా ఉండాలని నా ఆశ. నేను కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాను

వీడియో ఇక్కడ చూడండి.